top of page

אזימות

Azimuth Hebrew.jpg

תורגם על ידי: אהרן שבתאי, זלי גורביץ'

אזימות אינו רק כיוון או מעלה בשושנת הרוחות, אלא מעין מורה-נבוכים אישי של המשוררת רחל צביה ב"ק, המסייע לה להבין מקומות פיגורטיביים וממשיים, שדרכים היא עוברת את חייה. נקודות ציון בנפתולי שיריה שייכות לנופים סבוכים, בהם שומע הקורא קולות רבים ושונים. אין כאן פסטורליות או מדבריות רומנטיים. שירים אלה מתארים כברת דרך קשה, לעתים אף מסוכנת, שעליה מעיזה המשוררת לדרוך כדי להגדיר לעצמה שבילים חדשים - שבילים שלפעמים מובילים לשום מקום:

רחוק מהבית בבית איש

אינו מדבר כעת על גליות

שעתידות להסתיים

רחל צביה ב"ק פרסמה רבים משיריה בארה"ב ובאנגליה בכתבי עת לשירה. 

אזימות הוא ספר שיריה הראשון שתורגם לעברית. ב"ק עובדת כמרצה לספרות אנגלית וכמתרגמת. היא מתגוררת בגליל.

button-1.png
bottom of page